ZAČASNO DELO UPOKOJENCA IN DAVČNI VIDIK

Pravne podlage: Zakon o urejanju trga dela -ZUTD-A (Uradni list RS, št. 21/13) Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11– uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19 in 28/19 …

PROSTOVOLJNO DELO IN DAVČNI VIDIK

Pravne podlage: Zakon o prostovoljstvu (ZProst, Ur.l. RS, št. 10/2011 in 16/2011-popravek) Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11– uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19 in 28/19 Uredba …

OBDAROVANJE ZAPOSLENIH, OTROK 2018

  POGOSTITVE POSLOVNIH PARTNERJEV, OBDAROVANJE POSLOVNIH PARTNERJEV IN ZAPOSLENIH IN DAVČNI VIDIK  Bliža se novoletni čas in s tem čas pogostitev in obdarovanja poslovnih partnerjev in zaposlenih. Davčni vidik ureja …

KADROVSKE ŠTIPENDIJE

KADROVSKE ŠTIPENDIJE   ZAKONSKA PODLAGA Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1)  (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18) Pravilnik o sofinanciranju kadrovskih štipendij (Uradni list RS, št. 35/14 in 45/18) Zakon o dohodnini – ZdoH-2 …

GOSTINCI IN OBRATOVALNI ČAS

Pravna podlaga: Zakon o gostinstvu (Zgos) Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost Pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih in o …