GOSTINCI IN OBRATOVALNI ČAS

Pravna podlaga: Zakon o gostinstvu (Zgos) Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost Pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih in o …