REFUNDIRANA ODSTOTNOST ZA PROSTOVOLJNO DELO PRI ODPRAVLJANJU POSLEDIC POPLAV 2023 PO ZAKONU O ODPRAVI POSLEDIC NARAVNIH NESREČ

ZAKONSKA PODLAGA:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F)

 

Državni zbor je na izredni seji, dne 9. 8. 2023, sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F).

 

V 30. členu ZOPNN-F je določen začasni ukrep na področju plačane odsotnosti prostovoljca. Ukrep določa, da ima ne glede na 165. člen ZDR-1 in 41. člen Zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 2/91-I, 5/91, 18/91, 22/91, 4/93, 18/94 – ZRPJZ, 70/97, 87/97 – ZPSDP, 38/99, 56/02 – ZJU in 8/20) prostovoljec, ki opravlja prostovoljsko delo v okviru prostovoljske organizacije, pravico do plačane odsotnosti z dela največ sedem delovnih dni zaradi odpravljanja posledic poplav.

 

Prostovoljec izkazuje upravičenost do odsotnosti na podlagi potrdila prostovoljske organizacije o opravljenem prostovoljskem delu.

 

Izplačana nadomestila plač prostovoljcev iz prvega odstavka tega člena Republika Slovenija povrne v celoti.

 

NAVODILO ZA OBRAČUN PLAČE, POTRDILA IN ZAHTEVEK ZA NADOMESTILO PLAČE

 

Prostovoljec, ki opravlja prostovoljsko delo v okviru prostovoljske organizacije, ima pravico do plačane odsotnosti z dela največ sedem delovnih dni zardi odpravljanja posledic poplav v avgustu 2023. Prostovoljec izkazuje upravičenost do odsotnosti na podlagi potrdila prostovoljske organizacije o opravljenem prostovoljskem delu.

Delodajalec za dneve odsotnosti z dela obračuna nadomestilo plače v višini, kot bi jo delavec prejel, če bi delal.

Izplačano nadomestilo v celoti (bruto II) refundira pri Upravi RS za zaščito in reševanje.

Zahtevek za povračilo nadomestila plače vloži delodajalec na Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, prek Uprave za javna plačila, kot e-račun na naslov:

UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE, Vojkova cesta 61, 1000 LJUBLJANA, DŠ: 80501907.

E – račun mora v vsebovati:

 • e-račun vlagatelja zahtevka skupaj s prilogami v elektronski obliki:
  • izpolnjen in podpisan obrazec zahtevka, ki ne sme obsegati več kot za sedem delovnih dni, ki je priloga te informacije,
  • potrdilo o udeležbi na prostovoljskem opravljanju nalog pomoči ob poplavah v avgustu 2023, ki ga izda prostovoljska organizacija.
  • obrazec

Delodajalec tudi jamči za resničnost posredovanih podatkov navedenih v zahtevku ter tudi da za isti čas ni vložil zahtevka za povračilo nadomestila plače za delavca, npr. zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile ali za delno povračilo plače delavcem na začasnem čakanju na delo.

 

S TEM OBVESTILOM NE PREVZEMAMO ODGOVORNOSTI ZA TOLMAČENJE PREDPISOV.

Vir:

 • Zakon o spremembah in doponitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč
 • superdavki.com
 • Spletne strani Obrtne zbornice Slovenije
 • Spletne strani Seyfor

Pripravila: Pušnjak Anka