ZAČASNO DELO UPOKOJENCA IN DAVČNI VIDIK

Pravne podlage: Zakon o urejanju trga dela -ZUTD-A (Uradni list RS, št. 21/13) Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11– uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19 in 28/19 …

PROSTOVOLJNO DELO IN DAVČNI VIDIK

Pravne podlage: Zakon o prostovoljstvu (ZProst, Ur.l. RS, št. 10/2011 in 16/2011-popravek) Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11– uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19 in 28/19 Uredba …