KADROVSKE ŠTIPENDIJE

KADROVSKE ŠTIPENDIJE   ZAKONSKA PODLAGA Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1)  (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18) Pravilnik o sofinanciranju kadrovskih štipendij (Uradni list RS, št. 35/14 in 45/18) Zakon o dohodnini – ZdoH-2 …

GOSTINCI IN OBRATOVALNI ČAS

Pravna podlaga: Zakon o gostinstvu (Zgos) Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost Pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih in o …