Obratovalni čas gostinskih obratov pred prazniki

Obratovalni čas gostinskih obratov pred prazniki

Veliko gostinskih obratov ima prijavljen obratovalni čas do 22.00 ali pa 23.00 ure. Ker pa smo ravno pred obdobjem različnih praznikov in praznovanj (martinovanje, novoletni prazniki), pa bi gostinci obratovanje želeli kakšen dan tudi podaljšati, sklicujoč se na določbo Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju Pravilnik), ki v 17. členu določa tudi obratovanje gostinskih obratov pred prazniki in ob drugih izrednih priložnostih in sicer pravi: »Gostinec lahko brez dovoljenja za gostinstvo pristojnega organa občine obratuje dlje, kot traja obratovalni čas na dan pred prazniki, določenimi z zakonom, ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat), ob drugih priložnostih pa le ob soglasju za gostinstvo pristojnega organa občine. To soglasje se lahko nanaša tudi na več priložnosti hkrati.«

Prazniki v Republiki Sloveniji so določeni z Zakonom o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji. Pri tem opažamo, da ni vsem gostincem jasna razmejitev med prazniki in dela prostimi dnevi, zato je torej potrebno poudariti, da določba Pravilnika velja zgolj za praznike, ne pa tudi za dela proste dneve (Božič – 25. 12. je na primer dela prost dan in ne praznik, Novo leto – 1. 1. pa je praznik).

Gostinec lahko torej v teh primerih na dan pred praznikom in ob pustovanju ter martinovanju (vsakič po enkrat) posluje dalj kot traja obratovalni čas, ki ga ima določenega.

Pojasnilo je kot novico objavil Tržni inšpektorat Republike Slovenije  dne 05.11.2018 na spletni Tržnega inšpektorata Republike Slovenije.

Vir: spletna stran Tržnega inšpektorata RS: http://www.ti.gov.si

V Slovenski Bistrici, 15.11.2018

Petka Pušnjak in Pušnjak d.n.o.

Pripravila:  Pušnjak Anka