VRAČILO TEMELJNEGA DOHODKA 2021

MESEČNI TEMELJNI DOHODEK 2021 – RAZLOGI ZA VRAČILO

 

POJASNILO FINANČNE UPRAVE RS-    “Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP5 na davčnem področju”

  Podaljšanje ukrepa mesečnega temeljnega dohodka za obdobje januar-marec 2021

 

 Vlada je podaljšala ukrep mesečnega temeljnega dohodka tudi za obdobje januar-marec 2021. Zanima nas, kakšni so pogoji za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka za obdobje januar-marec 2021 in na podlagi katerih obdobij se bo dokazoval upad prihodkov?

 

Pogoji koriščenja izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka so določeni v ZZUOOP in se s podaljšanjem obdobja niso spreminjali. To pomeni, da ostajajo pogoji za upravičenost enaki, kot so bili pogoji za upravičenost do mesečnega temeljnega dohodka za obdobje oktober-december 2020.

Upravičenci morajo še izpolnjevati pogoj upada prihodkov iz 91. člena ZZUOOP. To pomeni, da bo potrebno izkazati upad prihodkov v letu 2020 glede na leto 2019 (oziroma 20 % upad glede na drugo relevantno obdobje v skladu s 91. členom ZZUOOP).

 

Mesečni temeljni dohodek za obdobje januar – junij 2021 morate tako vračati, v naslednjih primerih:

  • ne izpolnjujete pogoja glede zmanjšanja obsega poslovanja,
  • ste si izplačali dobiček, kupili lastne delnice ali lastne poslovne deleže ali pa je prišlo do izplačila nagrad za poslovno uspešnost poslovodstvu,
  • ste prejeli finančno nadomestilo zaradi izpada dohodkov kmetov,
  • iz drugih razlogov.

 

Ukrep je bil s strani Vlade RS samo 2x podaljšan, pri čemer pa se pogoji niso spremenili in so veljali enaki pogoji vse do junija 2021.

Upravičenci za mesečni temeljni dohodek 2021 so samozaposlene osebe, katerih prihodki (čisti prihodki od prodaje) so v letu 2020 zaradi posledic epidemije Covid-19 upadli za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019.

Če ni poslovala v celotnem letu 2019 oziroma 2020, je do pomoči upravičena tudi samozaposlena oseba, ki so ji povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi posledic epidemije Covid-19 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019.

Če v letu 2019 ni poslovala, je do pomoči upravičena tudi samozaposlena oseba, ki so se ji povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi posledic epidemije Covid-19 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 31. avgusta 2020.

 

S TEM OBVESTILOM NE PREVZEMAMO ODGOVORNOSTI ZA TOLMAČENJE PREDPISOV.

Viri:

  • Pojasnila Finančne uprave Republike Slovenije
  • Spletne strani

 

Pripravila: Pušnjak Anka