Projekt “READINESS OF SLOVENIAN E-INVOICING” – uskladitev e računov z zakonodajo EU

Evropska komisija je sprejela odločitev, da podpre in sofinancira namero Slovenije, da nadalje razvije sistem e-računov in ga uskladi z zakonodajo Evropske unije (EU), kar bo pripomoglo k digitalni transformaciji javnih naročil. Projekt z naslovom “Readiness Of Slovenian E-Invoicing” (ROSE) so pripravili in implementirali Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Gospodarska zbornica Slovenije, ZZI d.o.o., Mojdenar IT d.o.o. ter Center za evropsko prihodnost, ki projekt koordinira.
Evropska direktiva o izdajanju e-računov pri javnem naročanju (2014/55/EU) zavezuje zavezance za javna naročila, da od 28. 11. 2018 ne smejo zavrniti e-računov, ki jim jih pošljejo izdajatelji v evropskem standardu, ki ga bo objavila Evropska komisija.
Da bi dosegli zadano uporabo in prejemanje e-računov v skladu z evropskim standardom in dostavo dokumentov za javne organe naročnike in naročnike ter operaterje, ki zagotavljajo javne storitve, bo nadgrajena obstoječa enotna vstopna in izstopna točka pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila in pripravljen prevajalnik, ki bo omogočal prevajanje e-računa iz evropskega standarda v standard eSLOG.