Prijava računov ali dohodkov v tujini

Ste že prijavili račun ali dohodke v tujini?

FURS bo v kratkem iz tujine prejel podatke o dohodkih za leto 2016 in odprtih računih v tujini.

Davčne zavezance opozarjamo na obveznost prijave tujih dohodkov in plačilnih računov iz tujine. Dohodke iz tujine je treba napovedati že v medletni napovedi za odmero akontacije dohodnine oziroma ugovoru zoper informativni izračun dohodnine. Če ta ni bil izdan, pa v letni napovedi za odmero dohodnine do 31. julija tekočega leta za prejšnje leto. Plačilne račune iz tujine prijavite na posebnih  obrazcih.

Praviloma bomo do 30. junija 2017 v skladu z avtomatično izmenjavo podatkov iz tujine prejeli podatke o dohodkih iz zaposlitve, plačilih direktorjem, pokojninah, lastništvu nepremičnin in iz njih izhajajočih dohodkov ter produktih življenjskih zavarovanj za leto 2016. Do 30. septembra 2017 bomo prejeli tudi podatke o finančnih računih v tujini ter obrestih, dividendah in bruto iztržkih/odkupih, ki so bili doseženi in pripisani na račun.

Če davčni zavezanci ne boste sami pravočasno napovedali dohodkov in prijavili računov iz tujine, boste lahko zaradi neizpolnjevanja davčnih obveznosti sankcionirani. Kazni se je možno izogniti še, če se dohodke iz tujine napove po izteku predpisanega roka kot samoprijavo, najpozneje pa do začetka davčno inšpekcijskega nadzora, do vročitve odmerne odločbe ali do začetka postopka o prekršku oziroma kazenskega postopka.

Podrobnejše informacije o napovedi tujih dohodkov so objavljene na spletni povezavi  Mednarodno obdavčenje, več o prijavi finančnih računov iz tujine pa najdete na spletni povezavi  Vpis v davčni register in davčna številka pod rubriko Pogosta vprašanja in odgovori.

ROK ZA ODDAJO LETNE NAPOVEDI ZA ODMERO DOHODNINE SE IZTEČE 31.07.2017! ČE NISTE PREJELI INFORMATIVNEGA IZRAČUNA ZA ODMERO DOHODNINE IN BI GA MORALI, MORATE PO ZAKONU O DOHODNINI SAMI VLOŽITI NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE DO ZGORAJ NAVEDENEGA DATUMA. OBRAZEC JE NA VOLJO V PRILOGI.