PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO LETNIH POROČIL FURS IN AJPES 2020

 

PODALJŠANJE ROKA ZA PREDLOŽITEV DAVČNIH OBRAČUNOV (FURS) IN ODDAJO LETNIH POROČIL (AJPES)!

 

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 5. dopisni seji dne 17.03.2020 sprejela predlog

Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, s katerim je podaljšala rok za predložitev davčnih obračunov (oddajajo se na Furs) in oddajo letnih poročil (oddajajo se na Ajpes) z 31.03.2020 na 31.05.2020.

S tem zamikom se podaljšuje tudi rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine do 31.08.2020 z 30.06.2020.

Novice lahko spremljate tudi na spletni strani Vlade Republike Slovenije: www.gov.si

 

Podaljšujemo roke za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil

Vlada je danes določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju za obravnavo v DZ po nujnem postopku. Z njim bomo administrativno razbremenili  podjetnike in gospodarske družbe v času, ko se soočajo s posledicami epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Podaljšujemo namreč roke za predložitev davčnih obračunov in letnih poročil.

S tem zakonom se zaradi posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 določajo ukrepi, ki zagotavljajo davčnim zavezancem lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti. Ukrepi za zajezitev epidemije virusa v največji možni meri predstavljajo omejitev javnega življenja, s čimer bodo neizogibno nastale tudi posledice na področju izpolnjevanja davčnih obveznosti. Zato se zamikajo roki za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ter za oddajo letnih poročil Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (vse za leto 2019) z 31. marca na 31. maj 2020. Z zakonom se zamika skrajni rok za sestavo informativnega izračuna dohodnine za leto 2019, in sicer na najpozneje 30. junija 2020, zato se posledično davčnim zavezancem rezidentom, ki jim informativni izračun dohodnine za leto 2019 ne bo vročen do 15. julija 2020, zamika rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine do 31. avgusta 2020.

Drugi sklop rešitev, ki jih prinaša zakon, se nanaša na področje proračuna. Za to, da boom lahko zagotovili dodatna sredstva za nujne ukrepe, povezane z epidemijo, bo lahko vlada zadržala izvrševanje posameznih proračunskih izdatkov, ki ne predstavljajo zakonsko določenih nalog, za čas do sprejema rebalansa letošnjega proračuna. Poleg tega se na novo določa rok, v katerem mora vlada Državnemu zboru predložiti rebalans državnega proračuna – to mora storiti najkasneje v 90 dneh po prenehanju izrednih razmer, ki jih je povzročila epidemija.

Za nemoteno izvajanje ukrepov, vezanih na epidemijo, bo treba v zelo kratkih rokih zagotavljati zadosten obseg sredstev. Ker tega ob pripravi proračuna države ni bilo mogoče načrtovati, se vladi za obdobje trajanja epidemije daje večja pooblastila za prerazporejanje v okviru sprejetega proračuna države.

Vir: Ministrstvo za finance

PREDLOG Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače