Obvestilo MOM – Zahtevki za uveljavljanje povračila stroškov razlike do plač za udeležence programov javnih del za leto 2017

 

Pozivamo vas, da v mesecu decembru 2017 pravočasno oddate zahtevke za uveljavljanje povračila stroškov razlike do plač za udeležence programa javnih del za november 2017 in za morebitne prejšnje mesece, za katere še niste oddali zahtevka, za katere razliko doplača Mestna občina Maribor, po sklenjenih pogodbah med vami, Zavodom za zaposlovanje in Mestno občino Maribor.

Prosimo vas, da zahtevke oddate do 5. decembra 2017 za pretekli mesec, da vam bomo lahko finančno obveznost poravnali še v letu 2017. V letu 2018 imamo omejena denarna sredstva in vam ne bomo mogli poravnati zapadlih obveznosti, za katere niste pravočasno oddali zahtevkov.

Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno in

socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

Sektor za zdravstveno in socialno varstvo

Pripravila: Pušnjak Anka