Obdarovanje otrok zaposlenih v mesecu decembru

 

PRAVNA PODLAGA:

Zakon o dohodnini (ZDoh-2)

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)

Pojasnilo DURS, št. 4200-154/2007-2, 20. 12. 2007

 

ROK ZA NAKUP DARIL:

do 31.12.2017

V mesecu decembru

Prihaja novoletni čas obdarovanja, ki se odraža tako v obdarovanju poslovnih partnerjev, kot v obdarovanju zaposlenih in njihovih otrok.

Vsi ti – bodisi dohodki z vidika prejemnikov, bodisi odhodki z vidika izplačevalcev – pa so različno davčno opredeljeni in davčno omejeni, o čemer je potrebno razmisliti še pred obdarovanjem.

Darila, ki izhajajo iz delovnega razmerja zaposlenega, kar pomeni, da je lahko prejemnik darila tudi družinski član zaposlenega.

Davčni vidik obdarovanje zaposlenih in družinskih članov zaposlenih ureja Zakon o dohodnini in Zakon o davku od dohodka pravnih oseb.

Skladno z določili Zakona o dohodnini – 7. točka 2. odstavka 39. člena zakona se vrednost darila, ki ga delodajalec podari otroku zaposlenega, ne všteva v davčno osnovo zaposlenega ob upoštevanih treh pogojih:

  • vrednost darila ne presega 42,00 EURO
  • otrok zaposlenega ni starejši od 15 let
  • darilo mora biti otroku dano v mesecu decembru

 

Ali so ta darila davčno priznan odhodek?

Skladno z 3. odstavkom 35. člena ZDDPO-2 se plačila priznajo v celoti za davčno priznane odhodke tudi v primeru, če ZDoh-2 določi, da gre za bonitete, ki pa niso obdavčene (davčna stopnja je enaka 0), ker je zadoščeno pogoju, da so dohodki enkrat obdavčeni (čeprav po stopnji 0 %), bi se odgovor davčnim zavezancem glasil, da so stroški za darila delodajalca v vrednosti do 42 eurov, podarjenih otrokom delojemalcev do starosti 15 let v mesecu decembru, ki se skladno z določbo četrtega odstavka 39. člena ZDoh-2 ne vštevajo v davčno osnovo delojemalca, v celoti davčno priznan odhodek – pojasnilo Furs.

 

KAKO JE Z ODBITKOM DDV?

Pravica do odbitka DDV?

NE (če se je ob nabavi DDV odbil, ga je potrebno ob podaritvi obračunati). Darila, ki se kupijo za zaposlene menimo, se ne štejejo za darila, ki bi se kupila v okviru opravljanja dejavnosti, če pa se kupijo za poslovne partnerje pa menimo da se to šteje kot del daril kupljenih v okviru opravljanja dejavnosti zavezanca, saj bomo v bodoče prav njim obračunavali DDV, zaposlenim pa ne.

 

Viri:

Pripravila:  Pušnjak Anka