Navodila po Zakonu o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače 2020

Zakonu o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače

Ministrstvo za delo je z namenom ohranitve delovnih mest v podjetjih, ki imajo težave v poslovanju zaradi izbruha okužb z novim koronavirusom, pripravilo predlog Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače – ZIUPNP , EPA 1070-VIII v obravanavi v Državnem zboru od dne 13.03.2020.

 

KAJ MORA STORITI DELODAJALEC KO NAPOTI DELAVCE NA ČAKANJE NA DELO?

1.

Kadar delodajalec zaradi pomanjkanja dela, ki je posledica pojava novega koronavirusa, ne bo mogel zagotavljati dela najmanj 30 odstotkom svojih zaposlenih in se bo odločil, da jih napoti na začasno čakanje na delo, bo lahko uveljavljal državno subvencijo v višini 40 odstotkov nadomestila delavčeve plače, kar bo zagotovila država, delodajalec bo pokril 60 odstotkov, delavec pa bo prejel 80 odstotkov nadomestila plače.

Subvencija bo omejena na največ tri mesece, ukrep pa zaenkrat velja do septembra 2020.

Če pa delavec ne more delati od doma, mu pripada nadomestilo, ki ga bo v celoti krila država. 

Delodajalec mora delavcu vročiti odločbo/odredbo o začasnem čakanju na delo v pisni obliki.

Za vzorec sklepa me prosim kontaktirajte na mail: rs.petka@siol.net

 

2.

Delodajalec mora skleniti pogodbo z Zavodom za zaposlovanje, ki mu mora utemeljiti razloge za čakanje na delo, predložiti seznam delavk in delavcev, ki so na čakanju, zneske plač zaradi refundacije in podobno.

Do tega ukrepa niso upravičeni delodajalci, ki so davčni neplačniki, ki ne plačujejo prispevkov ali pa so na kakšni črni listi.

Delodajalec šest mesecev po izrabi omenjenega ukrepa delavcev ne sme odpuščati, kar je bistveno. Če krši zakon, mora vrniti vsa sredstva, ki jih je dobil, zagrožene pa so tudi globe. Pooblastila za izvajanje nadzora ima Zavod za zaposlovanje.

 V zakonu je tudi določba, ki pravi, da ima v primeru karantene delavec pravico do nadomestila plače v višini 100 odstotkov, kar pokrije država.

Še ena pomembna določba, ki jo moramo omeniti, je: v času, ko so ljudje na čakanju na delo doma, so prepovedane nadure za tiste, ki delajo. Tistemu, ki dela, ni mogoče naložiti opravljanja nadur, temveč je treba nazaj poklicati tiste, ki so na čakanju, razen če gre za zelo specifične okoliščine oziroma primere.

 

OPOZORILO:

Delodajalec delavcu oziroma delavki na more odrediti koriščenja dopusta!