NAVODILA GLEDE IZVAJANJA INTERVENTNEGA ZAKONA – ČAKANJE NA DELO

KAJ BO MORAL DELODAJALEC PREDOŽITI NA ZRSZ?

– navedbo vzrokov za bistveno zmanjšanje obsega dela zaradi posledic virusa, zaradi česar je prišlo do prenehanja potreb po opravljanju določenega dela delavcev pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi (poslovni razlog v skladu z ZDR-1),

– podatke o delavcih, ki jim delodajalec zaradi poslovnih razlogov začasno ne more zagotavljati dela,

– oceno poslovodstva o možnostih ohranitve delovnih mest.

 

KAKŠNE ROKE IN POSTOPEK MORA DELODAJALEC SPOŠTOVATI, DA BO UPRAVIČEN DO DELNEGA POVRAČILA NADOMESTILA?

Delodajalec uveljavi pravico do delnega povračila izplačanih nadomestil plače z vlogo, ki jo vloži v elektronski ali pisni obliki pri ZRSZ v osmih dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo, najkasneje pa do vključno 30. septembra 2020.

Delno povračilo nadomestila plače lahko uveljavi tudi delodajalec, ki je delavce na začasno čakanje na delo napotil pred uveljavitvijo tega zakona, če vloži vlogo v osmih dneh od dneva uveljavitve tega zakona in izpolnjuje pogoje za uveljavitev pravice. V primeru, ko bo takšen delodajalec z vlogo uveljavljal priznanje omenjene pravice bo prav tako upravičen do delnega povračila nadomestila plače, vendar ne za nazaj (t.j. za nadomestila plač, izplačana pred uveljavitvijo tega zakona), ampak zgolj za obdobje po uveljavitvi tega zakona.

 

KATERE PRILOGE BO MORAL DELODAJALEC PREDLOŽITI K VLOGI NA ZRSZ?

–Opis poslovnega položaja zaradi posledic virusa.

– Pisna ugotovitev, da zaradi poslovnih razlogov začasno ne more zagotavljati dela hkrati najmanj 30 % zaposlenih delavcev, in odloči o napotitvi delavcev na začasno čakanje na delo.

–Pisna izjava, s katero se zaveže ohraniti delovna mesta delavcev na začasnem čakanju na delu najmanj šest mesecev po začetku začasnega čakanja na delo.

– Pisna izjava, da za te delavce ne more organizirati dela na domu (samo v primeru karantene).