KRIZNI DODATEK ZA DECEMBER IN PKP8 – pojasnilo

PKP8 po novem določa, da delodajalec vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar mesečna plača za november 2020, pri kateri se ne upošteva plačilo za poslovno uspešnost, ni presegla dvakratnika minimalne plače (1.881,16 EUR bruto I). Krizni dodatek se izplača v višini 200 eurov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Dodatek se bo izplačal ob januarski plači, torej februarja, glede na dejansko opravljene delovne dneve, tistim ki  kriznega dodatka še niso dobili.

Delavcu pripada krizni dodatek glede na delo opravljeno v decembru 2020! To pomeni, da je upravičen do sorazmernega dela kriznega dodatka na primer, če je bil na bolniški, letnem dopusti ipd., vendar v decembru.

Za povračilo izplačanega dodatka delodajalec prek informacijskega sistema Furs predloži izjavo najpozneje do konca marca 2021. Furs izplača povračilo kriznega dodatka najpozneje do 20. aprila 2021.

To ne velja za zaposlene, katerim je bil krizni dodatek iz 85. člena ZIUPOPDVE (PKP7) že izplačan do začetka uporabe PKP8.

Določene so tudi globe, če delodajalec ne izplača kriznega dodatka, in sicer se z globo:

od tri tisoč do 20 tisoč evrov kaznuje delodajalec, ki ne izplača kriznega dodatka,

od 1.500 do osem tisoč evrov kaznuje delodajalec, ki zaposluje deset ali manj delavcev,

od 450 do dva tisoč evrov kaznuje odgovorna oseba delodajalca,

od 450 do 1.200 evrov kaznuje delodajalec posameznik.

Pripravila: Pušnjak Anka

Vir: Uradni ZDUOP, Časnik Finance, www.superdavki.com