Kripto valute; Kriptovaluta in dohodnina; Kripto valuta in davek od dohodkov pravnih oseb; Kriptovaluta in DDV

KRIPTO VALUTA ; KRIPTOVALUTA IN DOHODNINA; KRIPTO VALUTA IN DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB, KRIPTO VALUTA IN DDV

 

Kaj je kripto valuta?

Je virtualna valuta. Z drugo besedo jim lahko rečemo tudi digitalni denar. Imajo podobne lastnosti, kot fizični denar (bankovci, kovanci), poleg tega pa omogočajo takojšen prenos (transakcijo) vsote na drug račun, ne glede v katero državo pošiljamo.

Satoshi Nakamoto, neznani izumitelj Bitcoina, prve in še vedno najpomembnejše kripto valute, nikoli ni nameraval izumiti valute. Po tem, ko je videl pasti vse centralizirane sisteme, je Satoshi poskušal zgraditi digitalni sistem denarja brez centralne entitete. Kot omrežje “peer-to-peer” za izmenjavo datotek. Ta odločitev je postala rojstvo kriptovalute.

Kako nastane kripto valuta?

Nastaja z uporabo kriptografije, kar daje valuti tudi varnost.  Množijo pa se s t.i. spletnim rudarjenjem (eng: mining), z reševanjem kompleksnih matematičnih formul. Predvsem vsi so lahko rudarji.  Torej, Satoshi je določil pravilo, da morajo rudarji vlagati nekaj dela svojih računalnikov, da bi se kvalificirali za to nalogo. Pravzaprav morajo najti heš – produkt kriptografske funkcije – ki povezuje nov blok s svojim predhodnikom. To se imenuje dokazilo o delu. Pomembno je le, da veste, da je lahko osnova kriptološke sestavljanke, ki jo rudarji tekmujejo za reševanje. Po iskanju rešitve lahko rudar gradi blok in ga doda v blokovno vrv. Kot spodbudo ima pravico dodati tako imenovano transakcijo s kovancem, ki mu daje določeno število kripto valut. To je edini način ustvarjanja veljavnih kripto valut.

Kako jih lahko uporabljamo?

Uporabljamo jo lahko kot navaden denar, za nakup dobrin in storitev, vendar pa je ponudba omejena na ponudnike, ki to vrsto plačila ponujajo (npr.: Kuponko,…). Poleg tega je v Sloveniji kripto valute (bitcoine)  mogoče kupiti na Petrolovih bencinskih postojankah oziroma na bankomatih hranilnice Lon.

Plačila z kripto valutami so zanimiva zaradi hitrosti, anonimnosti in nizkih provizij transakcij. Predvsem zaradi anonimnosti je ta oblika plačila postala privlačna za nezakonite posle.

V  letu 2014 je evropski bančni organ virtualne valute opredelil kot digitalno različico vrednosti (denarja), ki pa je ne izda banka ali javni organ, pravne osebe pa jih kljub temu sprejemajo kot plačilno sredstvo. Z njimi se lahko elektronsko trguje in izvaja transakcije.

Katera je bila prva kripto valuta in katere poznamo?

Prva kripto valuta je bitcoin, ki je nastala leta 2009 in je temeljila na tehnologiji podatkovnih blokov.  . Nekatere druge kripto valute pa so še:  litecoin, dogecoin, peercoin, auroracoin, darkcoin…

Kakšna je zaščita kripto valute pred krajo?

Zaradi decentraliziranosti, anonimnosti in velike rasti so kripto valute  zelo zanimive za spletne tatove, ki jih želijo izmakniti ranljivim lastnikom. Edina zaščita pred krajo kripto valute  je zasebni kriptografski ključ, s katerim v omrežju dokazujete, da ste lastnik kripto valute.

»Vroče in hladne denarnice«

Če imate ta zasebni ključ shranjen v oblaku ali na kateri od kripto borz, grozi nevarnost, da tja vdre nepridiprav, ukrade vaš ključ in ukrade vašo kripto valuto. Zgodilo se je že, da so borze čez noč ugasnile, kar je prav tako pripeljalo do izgube kripto valute. Priporočljivo je torej shranjevati ključ v lastni digitalni denarnici na napravi, ki ni povezana s svetovnim spletom. Tem denarnicam pravimo »hladne denarnice«. Slabost teh je, da grozi nevarnost izgube ali poškodbe, zaradi katere lahko nehajo delovati. Zato je zelo pomembno imeti varnostne kopije. Denarnicam z zasebnimi ključi, povezanim s spletom, pravimo »vroče denarnice«.

Kakšna je prihodnost kripto valut?

Trg kriptokultacij je hiter in divji. Skoraj vsak dan se pojavijo novi kriptokvotnosti, stari umirajo, zgodnji posvojitelji postanejo bogati in vlagatelji izgubijo denar. Vsaka kriptokultnost prihaja z obljubo, večinoma veliko zgodbo, s katero se svet spremeni. Le nekaj jih preživi v prvih mesecih, večina jih črpajo in dampirajo špekulanti in živijo na zombijevih kovancih, dokler zadnji nosilec ne izgubi upanja, da bi videl donosnost naložbe.

 

Kakšna je davčna obravnava kripto valut?

 

FIZIČNE OSEBE

Virtualne valute se ne štejejo za denarno sredstvo v smislu 7. točke 4. člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih. Prav tako se virtualne valute ne štejejo za finančni instrument.

Davčna obravnava dohodka doseženega pri takem poslovanju pa je odvisna od okoliščin posameznega primera.

Po Zakonu o dohodnini je treba ločiti dva primera obdavčitve:

  • dohodek dosega fizična oseba
  • dohodek dosega fizična oseba v okviru opravljanja dejavnosti

Dohodek dosega fizična oseba: fizična oseba lahko s kripto valutami dosega dohodek na 3 načine:

  1. dobiva plačilo s kriptovaluto;
  2. trguje s kriptovalutami;
  3. rudari kriptovalute.

1. DOHODEK JE IZPLAČAN S KRIPTO VALUTO

Če fizična oseba dobi za opravljeno storitev plačilo v obliki kripto valute, se takšen dohodek obdavči kot dohodek, prejet v naravi. Višina dohodka, prejetega v naravi, se določi na podlagi primerljive tržne cene v času, ko je dohodek prejet ali kako drugače dan na razpolago. Višina obdavčitve pa je odvisna od dejanske vsebine storitve, ki je bila opravljena (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, prenos premoženjskih pravic itd.).

2. TRGOVANJE S KRIPTO VALUTAMI

Pri trgovanju s kripto valutami fizična oseba ne plača davka. To pomeni, da vse, kar fizična oseba zasluži preko nakupovanja in prodajanja kripto valut, vsak dobiček, ki ga na takšen način ustvari, ni predmet obdavčitve z dohodnino. (32. in 93. člen Zakona o dohodnini)

3. RUDARJENJE KRIPT OVALUT

Rudarjenje je obdavčeno. Dohodek, ki ga fizična oseba dosega v obliki kripto valut pri rudarjenju (tj. kreiranju kripto valut), se obdavči kot drugi dohodek. To pomeni, da če je fizična oseba nagrajena za »delo rudarjenja« z npr. novimi bitcoini, bo takšen prirast premoženja pri tej osebi obdavčen z dohodnino kot drugi dohodek (povečala se bo davčna osnova za dohodnino). Višina dohodka se določi v evrih. Pri njenem določanju se upošteva vrednost kriptovalute v času, ko je dohodek prejet.

Dohodek dosega fizična oseba, ki opravlja dejavnost: Če fizična oseba, ki opravlja dejavnost (samostojni podjetnik, zasebnik, kmet itd.), ustvari dobiček na podlagi trgovanja s kripto valutami ali rudarjenja kripto valut, se takšen dobiček obdavči kot dohodek iz dejavnosti in se v ničemer ne razlikuje od na druge načine ustvarjenih dohodkov oziroma dobička.

 

PRAVNE OSEBE

Izrecne določbe, ki bi konkretno obravnavala dohodke, povezane s poslovanjem s kripto valutami, Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb ne pozna. Davčna osnova se tako določi na podlagi prihodkov in odhodkov, ugotovljenih v izkazu poslovnega izida, pri čemer se upoštevajo računovodska pravila. Ta določajo, da se vrednost valute preračunava na dan prejema in da se dolgovi preračunavajo na dan bilance stanja.

Viri:

 

Pripravila: Anka Pušnjak