KORONA VIRUS / COVID-19

Žal se tudi Slovenija ni mogla izogniti virus COVID-19 ali t.i. KORONA VIRUSA, zato se je naše življenje trenutno popolnoma spremenilo.

Pozivam vas, da omejimo morebitne osebne stike v naši pisarni in opravimo čim več telefonskih klicev in elektronskih sporočil…

Želim vas obvestiti o predlogu Interventnega zakona, ki bi ga naj Vlada RS sprejela še v tem tednu.

Interventni zakon prinaša nekatere ugodnosti za delodajalce pri izplačilu nadomestil. Med drugim omogoča tudi delno povračilo nadomestila plače. Interventni zakon je posledica izrednih razmer v katerih se je znašla Slovenija in razglasitve epidemije. Namen interventnega zakona je ohranitev delovnih mest in jim pomagati z ukrepom delnega povračila izplačil nadomestil plače delavcem.

Do povračila bodo upravičeni delodajalci, ki delavcem začasno ne morejo zagotavljati dela ter izpolnjujejo določene pogoje iz zakona.

Pravico do delnega povračila izplačanih nadomestil plače delavcem na začasnem čakanju na delo lahko uveljavlja gospodarska družba, zadruga ali fizična oseba, ki zaposluje delavce in pri katerih je zaradi posledic virusa prišlo do poslabšanja poslovnega položaja družbe.

Delodajalec lahko napoti delavce na začasno čakanje na delo za največ tri mesece.

Do delnega povračila nadomestila plače predvidoma ne bo mogel biti upravičen delodajalec, ki je davčni dolžnik, neplačnik plač in prispevkov za socialno varnost, kršitelj delovnopravne zakonodaje ali nad katerim je bil uveden postopek insolventnosti.

 

Pri uveljavljanju pravice do delnega povračila izplačanih nadomestil plač bo potrebno:

 • predložiti opis poslovnega položaja zaradi posledic virusa,
 • na podlagi opisa poslovnega položaja podjetja, kjer se ugotovi, da delodajalec zaradi poslovnih razlogovzačasno ne more zagotavljati dela hkrati najmanj 30 % zaposlenim delavcem, ter se odloči za napotitev na začasno čakanje na delo,
 • predloži pisno izjavo, s katero se zaveže ohraniti delovna mesta delavcev na začasnem čakanju na delu najmanj šest mesecev po začetku začasnega čakanja na delo.

 

Iz tabele je razvidno trenutna situacija po obstoječi zakonodaji (modra barva) in po predlogu Interventnega zakona (zelena barva).

Vlada je prav tako sprejela odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Z odlokom bo začasno prepovedana ponudba ter prodaja blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Sem se uvrščajo nastanitvene, gostinske, velnes, športnorekreacijske, kinematografske, kulturne, frizerske, kozmetične in pedikerske storitve, kot tudi storitve iger na srečo in druge podobne dejavnosti.

Iz začasne prepovedi je izvzeta ponudba ter prodaja blaga in storitev potrošnikom na daljavo ter sledeče dejavnosti:

 • prodajalne z živili vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji;
 • lekarne;
 • prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki;
 • program vrt in kmetijstvo v prodajalnah;
 • kmetijske prodajalne;
 • bencinske servise;
 • banke;
 • pošte;
 • dostavne službe;
 • trafike in kioske za prodajo časopisov in revij ter
 • druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.

 

Iz začasne prepovedi so prav tako izvzete tudi vse oblike ponudbe ter prodaje blaga in storitev potrošnikom, ki so ali še bodo kot izjema navedene v drugih odlokih, ki jih je ali jih še bo Vlada Republike Slovenije sprejela zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

Nacionalni inštitut za javno zdravje bo v roku 24 ur od začetka veljavnosti navedenega odloka Vlade Republike Slovenije izdal priporočila glede števila potrošnikov, ki so glede na kvadraturo lahko naenkrat prisotni v posameznem poslovnem prostoru.

Prepovedi iz sprejetega odloka bodo veljale do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi in sprejme Vlada Republike Slovenije s sklepom, objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije.

Naša pisarna ostaja odprta. Vendar velja: »Druži se, okuži se!«

Ostanite zdravi!

Pripravila: Pušnjak Anka