Izvajanje plačilnih storitev 30.03.2018

IZVAJANJE PLAČILNIH STORITEV – VELIKONOČNI PRAZNIKI!

Izvajanje plačilnih storitev na dan 30. 3. 2018

V petek, 30. 3. 2018, banke in hranilnice v evro-območju ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa!

V petek, 30. 3. 2018, evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v evro-območju ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa. Skladno s tem Uprava Republike Slovenije za javna plačila v petek, 30. 3. 2018, ne bo izvajala plačilnih storitev.

Rok za izpolnitev obveznosti, ki zapadejo v petek, 30. 3. 2018, se ne prenese na naslednji delovni dan. To pomeni, da je obveznost zavezanca, ki zapade pri FURS 30. 3. 2018, pravočasno poravnana, če je plačana 29. 3. 2018.

 

PLAČILO OBVEZNOSTI NA IZPOSTAVI FURS

UJPlačam: plačevanje obveznosti do države brez stroškov plačilnih storitev

Kot smo  vas že obveščali o novostih v letu  2018 je od  1. marca 2018 na več kot petsto različnih obveznosti do države in občin mogoče plačati s plačilnimi karticami brez stroškov plačilnih storitev. Negotovinska plačilna mesta UJPlačam bodo dostopna na enajstih lokacijah po vsej Sloveniji, glede na povpraševanje pa se bo mreža lokacij lahko tudi prilagodila.

Ministrstvo za finance z organi v sestavi si tudi z ukrepi, povezanimi s plačevanjem dajatev, prizadeva za izboljšanje poslovnega okolja. Od konca lanskega leta je na primer na plačilnih nalogih, ki jih kot prilogo k odločbi ali obračunu za odmero dajatev zavezanci prejmejo od Finančne uprave RS, uvedena QR koda. QR koda vsebuje vse podatke, ki so potrebni za plačilo (znesek, račun v dobro, referenco za plačilo) in močno poenostavi plačevanje zavezancem, ki pri plačevanju uporabljajo aplikacije bank za mobilno bančništvo, ki omogočajo foto plačilo. Trenutno še v razvojni fazi je tudi rešitev poenostavitve spletnega plačevanja obveznosti (združevanje različnih vrst obveznosti v en plačilni nalog), ki bo za zavezance enostavnejša in cenejša, pripravljajo pa jo v Finančni upravi RS in Upravi RS za javna plačila. Slednja bo podrobneje predstavljena predvidoma do konca letošnjega leta.

Z vidika cenejšega načina plačevanja davčnih obveznosti za zavezance pa so bile v okviru zadnjih sprememb zakona o davčnem postopku zagotovljene pravne podlage, ki so med drugim podlaga za uvedbo storitve kartičnega plačevanja obveznih dajatev brez stroškov plačilnih storitev za zavezance, ki jo bo zagotavljala Uprava RS za javna plačila. Uprava RS za javna plačila bo tako od 1. marca 2018 omogočala plačevanje obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam, in sicer s plačilnimi karticami (Mastercard, Maestro, Visa in Karanta) in brez stroškov plačilnih storitev za zavezance. Gre za stroške, ki jih sicer imajo plačniki v primeru plačevanja prek spletnih bank, na poštnih in bančnih okencih.

Na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam bo mogoče plačati vse obvezne dajatve posameznikov, podjetnikov in podjetij. Torej od dohodnine, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, različnih taks in glob do davka na dodano vrednost in prispevkov za socialno varnost. Celoten seznam več kot petsto obveznih dajatev je v prilogi spodaj.

Plačevanje bo na območnih enotah Uprave RS za javna plačila možno v ponedeljek, torek, četrtek in petek med 8.00 in 15.00 in v sredo med 8.00 in 17.00:

 • Koper, Pristaniška ulica 10, 6000 K
 • Koper,Kranj, Slovenski trg 2, 4000 Kranj,
 • Ljubljana, Dunajska cesta 25, 1000 Ljubljana,
 • Murska sobota, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
 • Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto,
 • Postojna, Ljubljanska cesta 5, 6230 Postojna,
 • Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta 11, 2310 Slovenska Bistrica,
 • Žalec, Šlandrov trg 22, 3310 Žalec.

Tri dodatne enote UJPlačam bodo na dislociranih enotah negotovinskih plačilnih mest Uprave RS za javna plačila, in sicer v Celju, Novi Gorici in Mariboru. Na dveh bo plačevanje možno v ponedeljek med 8.00 in 15.00 in v sredo med 8.00 in 17.00:

 • Celje, Aškerčeva ulica 12, 3000 Celje in
 • Nova Gorica, Ulica Gradnikove brigade 2, 5000 Nova Gorica.

V Mariboru bo medtem plačevanje mogoče v ponedeljek med 8.00 in 15.00 in v sredo med 8.00 in 12.00 ter med 13.00 in 17.00:

 • Maribor, Titova cesta 10, 2000 Maribor.

 

ODSOTNOST

Obveščam vas, da smo od vključno 03.04.2018 do 08.04.2018 odstotni zaradi udeležbe na izobraževanjih!

 

DNEVI ODPRTIH VRAT – Finančne uprave Republike Slovenije :

»Pridite, vprašajte in nas spoznajte.«

V petek, 13. aprila 2018, bodo dopoldan med 10. in 12. uro vsi uradi Finančne uprave RS po Sloveniji odprli svoja vrata za obiskovalce. S tem se želimo približati našim zavezancem in okrepiti informiranje na področjih, ki so trenutno aktualna za najširši krog javnosti. Obiskovalcem bodo na voljo uslužbenci z informacijami s področja davkov in s carinskega področja. Predstavili bomo tudi delo mobilnih oddelkov Finančne uprave RS.

Z nami tudi vrhunski športniki

Po različnih lokacijah se nam bodo pridružili pri nas zaposleni vrhunski športniki:

 • Žan Košir (FU Kranj)
 • Klemen Kosi (FU Maribor)
 • Ana Drev (FU Celje)

 

Pripravila: Pušnjak Anka

Viri: Finančna uprava Republike Slovenije