OBVESTILO O IZVAJANJU ZAKONA O INTERVENTNH UKREPIH – ZRSZ

Na osnovi sprejetega Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov je Zavod za zaposlovanje RS objavil naslednje obvestilo:

 

IZVAJANJE ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH NA PODROČJU PLAČ IN PRISPEVKOV

Državni zbor je v petek, 20. marca, sprejel Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP), ki bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Sprejet zakon v DZ z dne 20.03.2020, ki pa še ni bil objavljen v Uradnem listu RS in posledično še ne velja/se ne uporablja! Objavo v Uradnem listu RS lahko pričakujemo v kratkem, saj je Državni svet RS z dne 20.03.2020 podal obvestilo, da ne bo zahteval ponovnega odločanja. Predvidoma bo Zakon objavljen v Uradnem listu v petek, dne 27.03.2020!

Zakon predvideva možnost:

  1. delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo,
  2. povračilo celotnega nadomestila plače za čas odrejene karantene in
  3. odlog plačila prispevkov za samozaposlene.

Za izvajanje dela zakona, ki se nanaša na delno povračilo nadomestila plače za začasno čakanje (1) in na povračilo nadomestila plače za odrejeno karanteno (2), smo pristojni pri zavodu za zaposlovanje.

Obe povračili boste lahko uveljavljali z elektronsko vlogo na našem portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate. Ob uveljavitvi zakona bomo navodila in obrazec vloge objavili na našem spletu.

Predvidoma od ponedeljka, 23. 3. 2020, vam bosta na vprašanja glede uveljavljanja povračila nadomestila plače na voljo:

  • naš nov elektronski naslov ZIUPPP@ess.gov.si ali
  • brezplačni telefon našega Kontaktnega centra 080 20 55.

To pomeni, da trenutno na portalu Zavoda za zaposlovanje še ni na voljo elektronskih vlog za uveljavljanje pravic iz naslova Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov. Ko bodo obrazci na voljo vas obvestimo.

V skladu z 2 odstavkom 7. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) lahko pravico do delnega povračila nadomestila plače uveljavi delodajalec:

  1. Ki je delavce na začasno čakanje na delo napotil pred uveljavitvijo tega zakona, če vloži vlogo iz prvega odstavka tega člena v osmih dneh od uveljavitve tega zakona in izpolnjuje pogoje za uveljavitev pravice.
  2. V tem primeru se delno povračilo nadomestila plače izplačuje za čas začasnega čakanja na delo po uveljavitvi tega zakona.