Računovodske storitve nudimo samostojnim podjetnikom (s.p.), družbam z omejeno odgovornostjo (d.o.o), družbam z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.), društvom, zadrugam, socialnim podjetjem itn.