Predavanja, priprava pravilnikov, izdelava dohodnin, administrativne dejavnosti, mreženje in priprava razpisne dokumentacije za projekte (zunanja sodelavka).