Katere novosti nas čakajo v letu 2018?

SPREMEMBA ZAKONA O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH PREJEMKIH

S spremembo zakona bodo v  letu 2018  imeli namreč očetje majhnih otrok na voljo 30 dni plačanega očetovskega dopusta.

Nadomestilo za 30 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta krije država.

KORIŠČENJE OČETOVSKEGA DOPUSTA PO NOVEM

Spremembe urejajo tudi drugačen način koriščenja očetovskega dopusta, tako da se bo skrajšal oziroma ukinil neplačani del v korist plačanih dni dopusta.

 In kako ga lahko očetje izkoristijo?

Prvih 15 koledarskih dni očetovskega dopusta mora oče izrabiti do šestega meseca otrokove starosti. S prvim dnem januarja pa imajo očetje pravico še do 15 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta, ki ga morajo izrabiti v strnjenem nizu po koncu starševskega dopusta, najkasneje pa do konca prvega razreda osnovne šole otroka.

Nova ureditev velja za vse očete novorojenčkov, ki prvič uveljavljajo pravico do očetovskega dopusta – torej za tiste, ki bodo vlogo vložili po 1.januarju 2018. “Plačane dneve očetovskega dopusta po novi ureditvi pa bodo lahko uveljavljali tudi očetje otrok, mlajših od treh let, ki še niso v celoti izrabili neplačanega dela očetovskega dopusta, tudi če so v letu 2016 že pridobili pravico do pet plačanih dni oziroma v letu 2017 do 10 plačanih dni,” še pojasnjujejo na ministrstvu. Tisti, ki so jih že izrabili, pa bodo imeli možnost izkoristiti še 10 oziroma pet dni. “Če pa teh 10 oziroma pet plačanih dni še niso izrabili, pa bodo lahko izrabili 15 dni v strnjenem nizu.”

Za očete otrok, starejših od treh let, pa nova ureditev ne velja in pravice do neplačanega dopusta, ki se preoblikuje v plačani dopust, več ne morejo uveljaviti. Plačani dopust lahko očetje uveljavljajo na centru za socialno delo, kjer oddajo vlogo. V vlogi še ni treba navesti datumov, kdaj bi radi koristili dopust, pač pa to očetje sporočijo naknadno, po koriščenju dopusta.

SPREMEMBA ZAKONA O INVALIDSKEM IN POKOJNINSKEM ZAVAROVANJU

Pogoji za upokojitev nekoliko spremenjeni

V prihodnjem letu pa se obetajo tudi številne spremembe za upokojence.

Z dnem 01.01.2018  tako denimo pričnejo veljati določbe, ki spreminjajo ureditev pokojninske dobe brez dokupa, v katero se bo štelo tudi obdobje prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po zakonodaji, ki je veljala do 31. 12. 2012. Zavarovancem, ki še niso upokojeni, se bo nov način upoštevanja obdobja upošteval že v času postopkov upokojitve. “Posamezniki, ki pa so se že upokojili, ali pa prejemajo 20 odstotkov predčasne ali starostne pokojnine, pa se jim je pri upokojevanju upoštevalo tudi to obdobje, zaradi česar imajo nižje pokojnine, pa morajo v roku šestih mesecev po uveljavitvi sprememb podati vlogo za novo odmero pokojnine, če želijo, da se jim ta začne izplačevati od dneva uveljavitve sprememb dalje (od 1. 1. 2018),” so opozorili na ministrstvu za delo.

Upokojenci ali zavarovanci, ki bi zaradi nove ureditve lahko imeli višje prejemke, bodo sicer lahko tudi kasneje podali zahtevo za novo odmero, vendar pa se jim nova višina prejemka ne bo izplačevala za nazaj – torej od 1. januarja 2018, pač pa le od prvega dne naslednjega meseca po oddaji zahtevka.

Kakšni pa so pogoji za upokojitev v novem letu?

MOŠKI

Moški se lahko starostno upokojijo, ko dopolnijo 65 let starosti in imajo 15 let zavarovalne dobe oziroma ko dopolnijo 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa.

ŽENSKE

Ženske se lahko starostno upokojijo, ko dopolnijo 65 let starosti in 15 let zavarovalne dobe oziroma 64 let in 20 let pokojninske dobe oziroma 59 let in osem mesecev ter 40 let pokojninske dobe brez dokupa. Za ženske za slednja dva pogoja namreč še velja prehodno obdobje.

V letu 2018 se lahko predčasno upokojijo moški, ki bodo dopolnili 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe in ženske, ki bodo dopolnile 59 let in osem mesecev in hkrati 40 let pokojninske dobe.

Sicer pa je v tem letu poleg redne uskladitve pokojnin za april predvidena tudi izredna uskladitev pokojnin in drugih prejemkov iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v višini 1,1 odstotka.

SPREMEMBA ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA

Prijava v evidenco brezposelnih oseb že v času odpovednega roka

Z 21. 01.2018 bodo v veljavo stopile nekatere določbe novele zakona o urejanju trga dela. Tako se bodo morali brezposelni po novem že med odpovednim rokom prijaviti v evidenco iskalcev zaposlitve na zavodu za zaposlovanje. V nasprotnem primeru bodo sankcionirani tako, da jim bodo znižali denarno nadomestilo.

Tisti z nizko in srednjo stopnjo izobrazbe pa bodo v primeru zaposlitve kljub temu prejemali 20 odstotkov nadomestila za brezposelnost do izteka roka, v katerem so do njega upravičeni.

Uvaja se tudi postopno sankcioniranje kršitev obveznosti aktivnega iskanja zaposlitve. Doslej so namreč iskalca zaposlitve s seznama izbrisali takoj, ko se ni odzval na katerega od zavodovih pozivov, česar pa zaposlitveni svetovalci niso izvajali.

Državni zbor je v začetku decembra sprejel tudi novelo zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela, s katero se bo za dve leti podaljšala možnost uveljavljanja začasne spodbude za zaposlovanje starejših brezposelnih v obliki oprostitve plačila prispevkov delodajalca.

SPREMEMBA ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Otroški dodatek tudi za 7. in 8. razred

Z dnem 01.01.2018 bo znova izplačan otroški dodatek v 7. in 8. dohodkovnem razredu, ki ga je varčevalni zakon iz leta 2012 ukinil.

V 7. dohodkovni razred sodita starša, ki skupaj zaslužita neto med 2.637 in 3.379 evri, v 8. pa starša, ki skupaj zaslužita neto med 3.379 in 4.079 evri.

Tudi pomoč ob rojstvu otroka bo znova univerzalna pravica, tako da bodo do 280 evrov upravičeni starši novorojenčkov ne glede na materialni položaj družine. Ta rešitev po navedbah ministrstva še ni sprejeta v DZ, vendar bo izplačilo zagotovljeno.

Želim vam srečno, uspešno, prijazno in naklonjeno novo leto 2018!

Viri:

Pripravila: Pušnjak Anka